O Shen Yun >

    Umění & Duchovnost

Dunhuang art

Dosažení vyšší sféry

Kde umělec nachází svou inspiraci?
Jak se zažehne tvůrčí jiskra?

V průběhu věků se lidé různých profesí snažili čerpat inspiraci ze skryté fontány uměleckého nadání, aby tak uhasili svou tvůrčí žízeň. Někteří věří, že inspirace přichází jako výsledek nahromaděných vědomostí či že dávná moudrost sídlí hluboko v naší bytosti a čeká, až bude odemknuta. Chceme-li však nalézt čistější a nádhernější zdroj, možná je třeba se poohlédnout jinam…

michelangelo art

Nebesa jako inspirace

V PRŮBĚHU DĚJIN téměř každá kultura vzhlížela k nebesům, z nichž si brala inspiraci. Umění mělo pozvednout ducha a přinášelo radost jak těm, kdo je vytvářeli, tak i těm, kdo je prožívali. A právě tento princip pohání umělce Shen Yun a jejich umění.

Když se zastavíte a podíváte se na Sixtinskou kapli od Michelangela, můžete cítit ono propojení mezi uměním a duchovností, jež září z vrcholu stropu, kde Bůh natahuje svou paži, aby se dotkl Adamovy ruky.

Ztracená tradice znovu ožívá: Shen Yun

Umělci Shen Yun – tanečníci, hudebníci, choreografové, skladatelé a celý tým – dnes tuto vznešenou tradici následují. Toto duchovní propojení je pro ně motivací k vrcholným výkonům, je srdcem, z něhož vychází každý jednotlivý pohyb tanečníka a každá nota hudebníka. A právě proto obecenstvo může pocítit, že Shen Yun je něčím odlišný. Zdrojem jeho inspirace, který je zakořeněn v tradiční čínské kultuře, je duchovní disciplína známá jako Falun Dafa.