Klasický
čínský tanec

Klasický čínský tanec uchovává 5000 let čínské kultury, vychází z tradiční estetiky a kdysi se předával mezi lidem, na císařských dvorech a ve starověkých hrách. V průběhu tisíců let se neustále tříbil, až se nakonec vyvinul do rozsáhlé a typicky čínské taneční formy, kterou známe dnes.

Unikátní vlastnosti

Klasický čínský tanec má svůj vlastní výcvik základních dovedností, fyzického výrazu a póz, skoků, přemetů, otoček a dalších obtížných technik ve vzduchu, čím vytvořil obsáhlý a nezávislý taneční systém.

Klasický
čínský tanec

Technické pohyby

Videa | SLOVNÍČEK

Přehlídka technik klasického čínského tance