O Shen Yun >

    Čínský tanec

Čínský tanec je jádrem všeho, co Shen Yun dělá. Jde o jednu z nejpřesnějších a nejexpresivnějších forem umění na světě a je známý neuvěřitelnými přemety a otočkami, ale i jemnou elegancí.

UMĚLECKÁ FORMA,
KTERÁ SE UTVÁŘELA
TISÍCE LET

Klasický čínský tanec pomáhá zachovat
5 000 let čínské kultury. Staví na tradiční estetice a kdysi se předával mezi lidmi, na císařském dvoře a prostřednictvím starých divadelních her. V průběhu tisíců let se neustále tříbil, až se nakonec vyvinul do rozsáhlé a typicky čínské taneční formy, jak ji známe dnes.
    VÍCE >

Klasický čínský tanec má své vlastní výcvikové metody základních dovedností. Přísný trénink klade důraz na fyzický výraz a specifické postoje. Zahrnuje rovněž výuku nejrůznějších kombinací výskoků, otoček, přemetů, obratů a dalších pohybových technik. Je to rozsáhlý a nezávislý taneční systém.

V klasickém čínském tanci jsou obsaženy hluboké kulturní tradice Číny, a díky tomu mají jeho pohyby bohatou výmluvnost. Díky ní lze s neporovnatelnou přesností vyobrazit osobnost či pocity dané postavy a tím znázornit scény z jakéhokoliv časového období, ať už z minulosti či současnosti, z Východu či Západu, a to velmi živým způsobem.

LIDOVÝ A
ETNICKÝ TANEC

ŘADA VÝZNAMNÝCH etnických skupin v Číně a podél jejích hranic poskytuje širokou škálu materiálu, ze kterého mohou choreografové a skladatelé čerpat. Tyto tance vás mohou přenést do hornatého Tibetu, širokých stepí Mongolska nebo třeba k břehům vesničky etnika Dai.

Vlevo: První taneční sólistka Chelsea Cai v Tibetském tanci díků z roku 2010.

TANEC ZALOŽENÝ
NA PŘÍBĚHU

TYTO TANCE POSKYTUJÍ dramatický obraz nejcennějších příběhů z minulosti i současnosti. Postavy ztělesňují nejvznešenější ctnosti čínské civilizace a přinášejí poselství či morální odkaz, které jsou platné i dnes. Mnohé z příběhů inspirovaly celé generace, jako například pověst o hrdince Mulan nebo generálovi Yue Feiovi.

Vlevo: První taneční sólista Rocky Liao jako opilý mnich Lu Zhishen v čísle Hrdina Lu Zhishen z roku 2010.
GALERIE KLASICKÉHO ČÍNSKÉHO TANCE
Klasický čínský tanec má svůj vlastní způsob výuky základních dovedností, fyzického výrazu a postojů, skoků, otoček, přemetů
a dalších obtížných pohybových technik. Tvoří rozsáhlý a nezávislý taneční systém.